עמותות – בקשת תמיכה לפי סעיף 3א'

עמותות – בקשת תמיכה לפי סעיף 3 א'

הממשלה מעניקה תמיכה כספית לעמותות. מאחר ומדובר בהעברת תקציבים מהממשלה לגופים פרטיים, וכדי למנוע העדפה פסולה של גופים מסוימים על פני אחרים, חוקקה הכנסת בשנת 1992 את סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. במסגרת סעיף זה נקבעו מבחנים שוויוניים לחלוקת התמיכה בכל נושא ונושא.

הגשת בקשת תמיכה מבוצעת באופן מקוון באתר משרד הממשלה המתאים. מדובר בתהליך הדורש זמן וידע פיננסי לצורך מילוי טפסים ודיווחים כספיים שונים.

אנו מסייעים לעמותות המעוניינות לקבל כספי תמיכה ממשרדי הממשלה בהתאם לסעיף 3 א', משלב בחינת עמידה בתנאי התמיכה ועד לקבלת הכסף. אנו מנהלים את התהליך מתחילתו ועד סופו, כך שנחסך זמן רב של מנהלי העמותה.

תהליך העבודה

בחינת העמותה והגשת תמיכה

בחינת נתוני העמותה
בדיקה שהעמותה עומדת בתנאי הסף לקבלת התמיכה באמצעות שאלון ושיחות עם מנהלי העמותה וכן הסבר על התהליך של בקשת התמיכה ממשרדי הממשלה.

איסוף חומר לצורך הגשת התמיכה
יצירת קשר עם רו"ח ואיש הכספים (מנהל כספים/חשב/מנהלת חשבונות) של העמותה לקבלת חומר נדרש ומילוי כל הטפסים המתאימים.

הגשת בקשת התמיכה
העלאת החומר למערכת התמיכות באינטרנט.

טיפול בבקשת התמיכה מול משרדי הממשלה וקבלת הכסף

טיפול בבקשת התמיכה מול משרדי הממשלה
מענה לבקשות/השלמות שידרשו על ידי משרדי הממשלה בקשר לבקשת התמיכה, המצאת מסמכים מתאימים מהנהלת החשבונות של העמותה.

קבלת התמיכה שאושרה
קבלת התמיכה ממשרדי הממשלה בהתאם לבקשה שהוגשה.

close

אל תחמיצו את העדכונים שלנו !

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.