ניהול כספים, חשבות וליווי חברות מטעם הבנקים

ניהול כספים, חשבות וליווי חברות מטעם הבנקים

תוך שלושה חודשים נגיש לך תוכנית כלכלית ועסקית לתכנון וניהול חכם של העסק. תוצרים כלכליים עסקיים שנייצר עבורך בעבודה השוטפת:

  •  בניית מרכזי רווח בפעילות החברה והגדרת כללים למחירי העברה והעמסת עלויות בין מרכזי רווח
  •  תמחור והמחרה של מוצרים ושירותים
  •  השוואה בין היעילות והפריון של העובדים השונים
  •  כלים לתגמול והנעת עובדים
  •  אופטימיזציה של מסגרות האשראי שמקבלת החברה
  •  בניית תוכנית כלכלית ובקרתה ברמה חודשית וכך מאפשר להנהלה לקדם את החברה בבטחה ליעדיה

אנו נספק לך נקודות מבט כלכליות למיצויי הפוטנציאל העסקי של החברה, שיכללו מיפויי מחדש של יחידות רווח, זיהויי פעילויות ומוצרים לא רווחיים, ודרכים ל"טיפול" בהם. בתחום האשראי והבנקים, אנו נוודא כי בכל נקודת זמן מקבלת החברה את המענה האופטימאלי מאת המערכת הבנקאית. 

תהליך עבודה

שבוע 1

פגישה אסטרטגית פגישה אישית עם הבעלים/מנכ"ל כדי להבין את המהות העסקית של העסק שלו מנקודת ראותו. אנו לומדים את העסק דרך עיניו של הבעלים, מהזווית השיווקית, התפעולית, הפיננסית.

שבוע 2 עד שבוע 4

מיפויי הסביבה הכלכלית אנו אוספים את מירב החומר אותו ניתן לקבל מתוך המערכות הפיננסיות בעסק, הנהלת החשבונות, דוחות מתוכנה לניהול העסק, דוחות עלות מעביד. אנו בודקים את הרווחיות של המוצרים והשירותים השונים, עונתיות, תלות במוצר עיקרי או לקוח עיקרי, קשרים פנימיים בין מוצרים או שירותים שונים שמספק העסק ללקוחותיו.

שבוע 5

בניית מודל כלכלי אנו מעמתים את המידע שקיבלנו ממנהל החברה עם הנתונים הפיננסיים מתוך הנהלת החשבונות. בסוף התהליך אנו בונים מודל כלכלי ייחודי לתיאור פעילות העסק. המודל הכלכלי מחלק את פעילות העסק למרכזי רווח וכולל בתוכו מערכת יחסים "עסקית" בין מרכזי הרווח השונים ובינם לבין הנהלת החברה והמערכת המימונית.

שבוע 6

בניית תקציב בונים תחזית פעילות לשנה הקרובה, ממנה מייצרים באמצעות המודל הכלכלי תקציב פעילות חודשי חזוי לשנה הקרובה.

שבוע 7

ניתוח סביבת האשראי ניתוח הפעילות הבנקאית והחוץ בנקאית, כולל מסגרות האשראי ותנאי האשראי מול הבנקים. תרגום תקציב הפעילות שנבנה, בצירוף התנאים הפיננסיים, לתזרים מזומנים שנתי ולהגדרה של צורכי האשראי של העסק לצורך מימוש התקציב.

שבוע 8

מקסום פוטנציאל האשראי אנו מנהלים מו"מ מול בנקים עמם עובדת החברה ומול בנקים אחרים לצורך השגת תנאי אשראי המתאימים לפעילותה בהתאם לצרכים המיוחדים שלה.

מכאן ואילך

מנהל כספים וחשב מעבר לעבודה שוטפת. ליווי מנהלי החברה כמנהל הכספים וחשב החברה, ביצוע מעקב חודשי אחר תוצאות הפעילות מול התחזית וניתוח הסטיות, ניהול הקשר מול המערכת הבנקאית, ניתוח פעילויות עסקיות חדשות, ליווי מו"מ מול צדדים שלישיים.

close

אל תחמיצו את העדכונים שלנו !

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.