מכירת חברה פרטית? אלו 8 הפעולות שאתם חייבים לבצע לפני!

מכירת חברה פרטית? אלו 8 הפעולות שאתם חייבים לבצע לפני!

נקדים ונאמר שרכישת חברה פרטית מתבצעת כמעט תמיד באחת משתי דרכים:

  • רכישת מניות – משמעותה רכישת כל החברה, כולל הנכסים וההתחייבויות שלה, באופן מלא. במצב זה, אם החברה נתבעת לאחר המכירה, הרוכש נכנס לנעלי המוכר.
  • רכישת פעילות – רכישת חלק מהחברה למשל רכישת פעילות של מותג מסוים, הכוללת את אמצעי הייצור, רשימות הלקוחות והספקים לרבות ההסכמים מולם, ידע, קניין רוחני ועוד. בעסקאות כאלה המלאי נרכש בדרך כלל בנפרד.

מהן הפעולות שחייבים לעשות בכדי למכור חברה בשווי גבוה?

כדי להביא למצב בו מכירת חברה פרטית תתבצע בשווי המקסימאלי, יש לבצעה לאחר תכנון מוקדם ולא בלחץ זמנים. תכנון כזה יכלול בין היתר את הפעולות שלהלן:

מכירה בעת צמיחת העסק ולא בדעיכה
במקרים בהם ניתן לקבוע את מועד מכירת החברה, למשל לקראת פרישה של בעל המניות, יש לדאוג ולבצע את המכירה בעוד החברה מציגה צמיחה במכירות ובפעילות ולא להיפך. במצב בו החברה מציגה ירידה בפעילות העסקית, יגרום הדבר לחששות אצל הקונה ולתשלום תמורה נמוך. גם הערכת השווי עצמה מושפעת ביותר משיעור צמיחה עתידי צפוי.

הגדלת רווחיות וצמצום הוצאות
בכל חברה קיימות הוצאות שניתן לצמצם או אף לבטל, כך שהדוחות הכספיים של החברה יציגו תוצאות טובות יותר.

בחירת קונה
כשיש מספר רוכשים פוטנציאלים יש לבחון כל אחד מהם ולהחליט עם מי כדאי להתקדם במו"מ. בעת בחירת הרוכש, יש להעדיף גוף חזק פיננסית שביכולתו לעמוד בהתחייבויות כלפי המוכר. בנוסף, רצוי להעדיף רוכש אשר החברה/הפעילות הנמכרת סינרגטית עם פעילותו. רוכש כזה ישלם יותר מאשר רוכש אחר.

טיוב המלאי
חברות נוהגות לשמור מלאים איטיים למועד בו הם יצליחו למכור אותו ברווחיות גבוהה יותר בהשוואה למחיר חיסול של מלאי איטי. לקראת מכירת החברה יש לממש ככל האפשר מלאי זה, גם ב'מחיר' של מכירה ברווחיות נמוכה. הימצאותו של מלאי איטי יכולה להתפרש כהאטה בפעילות החברה.

אישור דוחות כספיים
אחד הסימנים לחוזקה של החברה ולאמינותה הוא אישור הדוחות הכספיים סמוך לסיום השנה. בנוסף, הדוחות הכספיים המבוקרים משמשים ברב המקרים מצג במסגרת עסקת המכירה, ולכן חשיבות רבה לדוחות מבוקרים עדכניים ככל האפשר.

ניקוי דוחות כספיים
לעיתים קיימות יתרות היסטוריות בדוחות הכספיים, הפוגעים ב'אסתטיות' של הדוחות ולעיתים אף פוגעות ביחסים הפיננסים של החברה. דוגמה לכך יכולה להיות הלוואה מבעל השליטה, הלוואה שברור שלא תוחזר. במקרה כזה כדאי ל'נקות' את הדוחות הכספיים, ולהפוך את ההלוואה להון.

הגדלת ה-Ebitda
אחד הפרמטרים החשובים שנמדדים בעת מכירת חברה הינו הרווח התפעולי בתוספת פחת והפחתות ( ה- Ebitda) חשוב להציג סכום גבוה ככל הניתן וזאת באמצעות הגדלת הרווח התפעולי, לדוגמא ע'י היוון הוצאות מו'פ והיוון השקעות שוטפות לרכוש קבוע ועוד.

גילוי נאות
באם ישנן בעיות מסוימות גלה אותן לקונה בטרם בוצעה בדיקת נאותות. באופן זה הקונה יקבל ביטחון אודות החברה הנמכרת ויגבר האמון והסיכוי להשלמת מכירת החברה. נתון שלילי שהוסתר והתגלה בבדיקת הנאותות יכול להביא לבעיית אמון ואף לביטול המכירה.

למעלה מ-25 שנים אנו, בעזוז יועצים, עובדים מול מגוון רחב של חברות, עסקים וארגונים ובמגוון רחב של תחומים. אנו מתמחים במיצוי ופיתוח הפוטנציאל העסקי של חברות גדולות כמו גם של עסקים קטנים ובינוניים לפני מכירת חברה ובעת רכישת חברה. אנו מלווים באופן אישי את המנכ"ל בניתוח כל הצדדים של העסק כדי להגיע לשווי המקסימלי של החברה.
ליווינו חברות רבות בתהליך מכירת החברה או רכישה של חברה אחרת.
השאירו פרטים לקבלת יעוץ חינם

עוד מדריכים