ועדת העזבונות 2022 קרן עזבונות 2022

ועדת העזבונות 2022 / קרן עזבונות 2022

בהתאם לנוהל הוועדה, ועדת העזבונות אמורה לפרסם את ההנחיות ורשימת העזבונות לשנת 2022 עד ל-21 בדצמבר 2020. להערכתנו, בעקבות הארכת מועד ההגשות של בקשת 2021, מועד זה ידחה לחודש פברואר.

כאשר ההנחיות יפורסמו אנו נעדכן עמוד זה והוא יכלול את רשימת נושאי התמיכה העיקריים ורשימת העזבונות לשנת 2022.

חשוב לדעת כי ניתן להגיש בקשה לועדת העזבונות רק באמצעות מערכת יעל"ה (ייעוד עזבונות לטובת המדינה) עם כרטיס חכם של אחד ממורשה החתימה במוסד. לכן מוסד שמגיש לראשונה בקשה צריך להעלות למערכת יעל"ה את טופס שיוך נציג בכדי שיפתחו עבורו את המערכת.