ועדת העזבונות 2022 קרן עזבונות 2022

ועדת העזבונות 2022 / קרן עזבונות 2022

ועדת העזבונות פרסמה בתאריך 05/04/2021 את ההנחיות ואת רשימת העזבונות לצורך הגשת בקשת תמיכה עבור שנת 2022.
ניתן להגיש בקשה לועדת העזבונות רק באמצעות מערכת יעל"ה (ייעוד עזבונות לטובת המדינה) עם כרטיס חכם של אחד ממורשה החתימה במוסד. לכן, מוסד שמגיש לראשונה בקשה צריך להעלות למערכת יעל"ה את טופס שיוך נציג בכדי שיפתחו עבורו את המערכת.

מועד אחרון להגשת בקשות עבור 2022 הסתיים (בתאריך כ' בסיוון התשפ"א – 31/05/2021 בשעה 14:00)

ניתן להגיש בקשות רק עבור פרויקטים שכלולים בנושאי התמיכה העיקרים או ברשימת העזבונות אותם ניתן לראות בקובץ הבא:

להלן קישורים להנחיות הועדה ולרשימת העזבונות 2022:

בכדי להקל, ריכזנו את כל נושאי התמיכה העיקריים ורשימת העזבונות והם מוצגים להלן:

נושאי תמיכה עיקריים:

 1. פרויקטים בתחום טכנולוגיות חדשות בתחום הדימות הרפואי לשיפור הליכי ביצוע ויעילות של האבחון של חולים.
  במסגרת נושא תמיכה זה – יוגשו בקשות לתכניות פיתוח ו/או ליישום ו/או להצטיידות ו/או להטמעה של טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות או חומרות חדשות המבוססות על:
   מציאות מדומה או רבודה.
   ו / או תלת מימד.
   ו / או בינה מלאכותית.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 3 מש"ח.
 2. פרויקטים להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה, כלפי בת/בן זוג, כלפי ילדים, או כלפי הורים.
  בקשות לנושא זה תוגשנה על ידי רשות או מלכ"ר אשר מעסיק כח אדם מקצועי ומותאם לתחום, שהוא בעל נסיון מקצועי של לפחות שלוש שנים בעיסוק בתחום (יש לצרף אסמכתאות להוכחת הניסיון).
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 4 מש"ח.
 3. פרויקטים בתחום לימוד והוראה, בליווי אישי לילדים ממשפחות במצב סוציואקונומי מוחלש בגילאי בתי ספר יסודיים, להתמודדות עם פערי לימוד שנוצרו עקב מחלת הקורונה.
  בקשות לנושא זה תוגשנה על ידי רשויות מקומיות, או על ידי מלכ"רים המפעילים תכניות לליווי פרטני בסיוע בלימודים לתלמידים בבתי ספר יסודיים )כדוגמת פר"ח( ועבור ילדים המוכרים על ידי רשויות הרווחה.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 8 מש"ח.
 4. פרויקטים לתמיכה בחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים או כחיילים חסרי עורף משפחתי תומך.
  בקשות לתמיכה בנושא זה יוגשו על ידי מלכ"רים המטפלים בחיילים בודדים ובחיילים שהוכרו כחסרי עורף משפחתי תומך. בגדרי נושא תמיכה זה יינתן סיוע לתכניות ל:
   אוריינות דיגיטלית.
   הכשרות מקצועיות ושיבוץ בתעסוקה.
   ליווי וסיוע במיצוי זכויות.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 5 מש"ח.
 5. פרויקטים להענקת אוריינות דיגיטלית לבני הגיל השלישי.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 1.5 מש"ח.
 6. פרויקטים של מופעים ואירועי תרבות במרחב הציבורי של הפריפריה הגיאוגרפית.
  (ע"פ הרשימה לעניין פריפריה גיאוגרפית המופיעה בנספח ה 1 בהחלטת הממשלה מספר 3738 "הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית" מיום 15.04.2018 , אשר פורסמה באתר gov.il במרשתת( והמדורגים בדירוג סוציואקונומי 1 – 5 בדירוג הלמ"ס. לנושא זה לא יוגשו בקשות לאירועים המיועדים לערב חג העצמאות או לחג העצמאות. בקשות לנושא זה יוגשו על ידי רשויות מקומיות ביישובים המוגדרים כאמור) או על ידי תאגידים, מסוג מלכ"ר, של אמנים בתחום אמנויות הבמה.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 4 מש"ח.
 7. תכניות כוללות של פעילות עם צעירות וצעירים מסורבי גיוס לצה"ל על רקע רישום פלילי, במטרה להביא לגיוסם לצה"ל, ללוותם בעת שרותם הצבאי וגם לאחריו.
  בקשות לנושא זה תוגשנה על ידי מלכ"ר שהפעילות האמורה היא לפחות חלק ממטרות התאגדותו, ואשר יש לו ניסיון מוכח בתחום הפעילות האמור (יש לצרף אסמכתאות לניסיון).
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 1.5 מש"ח.
 8. פרויקטים להקמה )ללא בניה חדשה( ולהתקנה של חדרי מנוחה ומרגוע, ייחודיים, לצוותים הרפואיים בבתי החולים, ו/או ציודם בריהוט ובאבזור הנדרשים והמתאימים.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 5 מש"ח.
 9. תמיכה בפרויקטים של טיפול וסיוע לאנשים עם מוגבלות (לרבות אוכלוסיה במצב סיעודי) – בקשות על פי נושא זה תוגשנה על ידי מוסדות ייעודיים לטיפול באוכלוסיה זו.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 10 מש"ח.
 10. תמיכה בפרויקטים לרווחת ניצולי שואה נזקקים – בקשות על פי נושא זה תוגשנה על ידי גופים ייעודיים לטיפול בניצולי השואה. נזקקות של אוכלוסיית היעד תיקבע על פי קריטריונים שיצורפו לכל בקשה.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 5 מש"ח.
 11. תמיכה בפרויקטים של אירועי תרבות ברחבי הארץ לציבור הרחב (למעט אירועים בחג העצמאות) ללא דרישת תשלום מהקהל – בקשות על פי נושא זה תוגשנה על ידי מוסדות שעיסוקם העיקרי הוא הפקת אירועי תרבות ואמנות, וכן על ידי רשויות מקומיות.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 5 מש"ח.

רשימת עזבונות 2022:

נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
בתי ספר 15,309    
בתי    ספר ציבוריים 10,614    
חינוך 17,157    
חינוך ילדים 39,056 בית ספר לילדים עד גילאי 14
  חינוך ילדים   23,453 לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודיים אשר להם מוגבלות שכלית או פיזית  
חינוך ילדים 12,946    
חינוך  ילדים יתומים 249,024    
חינוך  ילדים נזקקים   276,825   מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
  ספריות ציבוריות   1,038,267 לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות  ולרכישת  ספרים לספריות הנ"ל "ספריות  ציבוריות"  – על  פי  חוק  הספריות הציבוריות,   תשל"ה- 1975
מעון תינוקות 177,049    
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
  אימוץ ילדים   1,767,986   על פי הוראות העיזבון- על המוטבים להשתמש בכספים שלא למטרות דתיות או מטרות פולחן
        הקמת       גן ילדים         40,811   יתרת   עיזבון   שיועד להקמת גן ילדים בקרית רצוי מוצקין  שיישא  את ככל שמות המצווים. או שגן הילדים יהיה, האפשר, בקרבת בסביבת מקום מגורם האחרון   של   המצווים (רש"י ,15 קרית מוצקין)
ילדים בסיכון 35,131    
ילדים ישראלים פצועים   169,654 לטובת     ילדים  ישראלים פצועים  עקב  מלחמה  או אלימות  
  ילדים יתומים     28,731    
ילדים יתומים 56,193    
ילדים מחוננים 12,131 לתוכניות מיוחדות לילדים מחוננים  
  ילדים נזקקים     65,411   מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
  מוסדות לילדים   69,781 מוסדות   בהם   מתגוררים ילדים (עד גיל )13 יתומים או חסרי      בית   ממשפחות הרוסות  
בית ספר / בית אבות   11,123 לבנייה או שיפוץ בית ספר או בית אבות להנצחת משפחת לייסט נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות
נערות חסרות בית 16,901 לפרויקטים  בתחום  סיוע לנערות חסרות בית  
תרבות וחינוך לנוער   27,284    
בתי אבות 21,776 לבית אבות דתי בחיפה נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות
בתי אבות 418,592   נדרש  להמציא  רישיון להפעלת בית אבות
בתי      אבות לטובת עניים 14,081   נדרש  להמציא  רישיון להפעלת בית אבות
מוסד סיעודי 12,885    
מוסד סיעודי 207,323    
מוסדות קשישים 170,614 לבתי אבות נדרש  להמציא  רישיון להפעלת בית אבות
מוסדות קשישים 63,993 סיוע ותמיכה לבתי אבות נדרש  להמציא  רישיון להפעלת בית אבות
מושב  זקנים סיעודי ממשלתי   43,597   נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות
  קשישים   49,200 לסיוע ולעזרה עבור קשישים עניים  בתחומי  דיור,  עזרה וטיפולים בבית  
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
קשישים 10,234 מרכזי יום לקשישים  
קשישים בודדים וקשישים חולים   2,236,537    
  יתומים   36,402 לסיוע  ולחינוך  של  עולים יתומים  
יתומים 109,995    
יתומים 131,820    
יתומים 40,428 חינוך וסיוע ליתומים  
יתומים 118,662    
  יתומים   103,078 מוסדות לילדים בסיכון בהם שוהים, בין היתר, יתומים או ליתומים באופן פרטני  
מוסדות יתומים 16,882 לבתי יתומים  
מוסדות יתומים 119,007 שיפוץ בית יתומים עם חובת הנצחה  
חלוקת מלגות לסטודנטים ישראלים   480,585   להשתתפות           בתוכניות חילופי סטודנטים עם צרפת  
מלגות 12,772 עבור צעירים לומדי מוסיקה קלאסית צעירים בגילאי 10 – 30
  מלגות   46,153 מלגות ליתומים אשר גרים או בבתי יתומים יהודיים – לחלוקה ישירות ליתומים לבתי היתומים למענם  
מלגות 16,126 למלגות לסטודנטים נזקקים  
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
ילדים וקשישים עניים   67,760   מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
    משפחות נזקקות       374,546   לפרויקטים           עבור משפחות שהוכרו על ידי תינתן לשכת     הרווחה  ציוד המקומית (לא תמיכה  לרכישת למוסדות המבקשים)
  נזקקים   1,656,284 לאזרחים  ישראליים  אשר במצוקה כלכלית בגין עוני, נכות או מחלה מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
  נזקקים   50,133   מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
  נזקקים   1,595,913   מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
סיוע  לעניים נזקקים   10,576   מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
סיוע  לעניים נזקקים   73,389   מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
סיוע לפליטים נזקקים   28,365   מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
סעד משפטי לנזקקים   52,373   מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
עזרה לסטודנטים נזקקים   18,600    
נכים ממוצא אירופאי   14,824 עיוורים ומשותקים נזקקים יוצאי אירופה מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
ילדים עוורים 167,722 סיוע ושיקום ילדים עיוורים  
מוסד לילדים עוורים 54,985 למוסדות המטפלים בילדים עוורים  
עוורים 124,289    
עוורים נזקקים   13,437   מימוש ההקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
עיוורים 13,857    
דיור  לעולים חדשים 368,086 עבור  בניית  דיור  לעולים חדשים  
יישוב עולים 17,463    
יישוב עולים 170,828    
יישוב  עולים מרוסיה 1,138,194    
יישוב  עולים מרוסיה 50,711    
מהגרים מבריה"מ 31,359    
סיוע לפליטים יהודים   269,191 לפליטים יהודים בתל-אביב או בירושלים  
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
סיוע לשיכון עולים 250,224 סיוע לשיכון עולים קשישים ו/או נצרכים  
סיוע לשיכון עולים 44,229    
סיוע לשיכון עולים קשישים   474,695    
  עולים חדשים   10,230 לדיור,  להכשרה,  לשיקום, לשירותים          סוציאליים ולתוכניות אחרות לסיוע ועזרה לעולים חדשים  
עולים חדשים 29,796 לצורכי מזון ודיור בלבד  
עולים מרוסיה 82,266    
  עולים עניים   17,840    
עידוד   עליה וקליטת עולים   22,860    
  קליטת עולים   15,553 לקידום   ולמימון   עלייתם וקליטתם   של      יהודים ממדינות     מזרח     אירופה בישראל  
תושבים חוזרים לישראל   221,656   בפרט ילדים  
הקמת      או פיתוח קיבוצים   41,887 למטרת  הקמתם  ופיתוחם של  קיבוצים  או  למטרת יישוב עולים  
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
ישובים  של יהודים מאירופה   664,886 עבור  יישובם  של  עולים יהודים אירופאיים  
תחום השיכון 16,287 לפרויקטים בתחום השיכון  
מחקר 68,329 לנשיא מדינת ישראל  
מטרות מדעיות 40,322 לקידום המדע ולמתן מלגות למטרה מדעית  
      מטרות מחקר       106,514   לרבות מחקרים ופיתוח טכנולוגיות    חדשות באמצעות תוכנות או חומרות חדשות המבוססות על מציאות מדומה  או  רבודה  או תלת מימדית.
      אמבולנסים       105,225   יתרת   עיזבון   שיועד לרכישת                   שני אמבולנסים (להנצחת שמותיהם של ארנסט אי. וקייטי פאסל על שני צדדי הרכב)
בית חולים 17,417    
בית חולים 241,723    
בית     חולים לילדים   166,960    
בתי חולים / מעבדות למחקר רפואי     18,417   לבניית חדרים חדשים בבית חולים או מעבדות למחקר רפואי לרבות מחקרים ופיתוח או טכנולוגיות    חדשות באמצעות תוכנות חומרות חדשות המבוססות על מציאות
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
      מדומה או רבודה או תלת מימדית.
  דלקת עצמות   59,229 לבית  חולים  עבור  טיפול במחלות OSTEOMYOLEITE  
טיפול והבראת חולי סרטן   104,336    
מוסדות ללימודי רפואה   12,844    
  מחקר   122,729 מחקר     למציאת     שיטות חילופיות  לניסויים  בבעלי חיים  
      מחקר סרטן       62,825   לרבות           מחקרים ופיתוח      טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות   או   חומרות חדשות המבוססות על מציאות    מדומה    או רבודה או תלת מימדית.
      מחקר רפואי       13,034     למימון מחקר רפואי במוסד בארץ, בדגש על מחלות לב וריאות לרבות           מחקרים ופיתוח      טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות   או   חומרות חדשות המבוססות על מציאות    מדומה    או רבודה או תלת מימדית.
    מחקר רפואי     16,895   בתחומי     סוכרת,     סרטן, ומחלות עיניים לרבות           מחקרים ופיתוח      טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות   או   חומרות חדשות המבוססות על
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
      מציאות     מדומה    או רבודה או תלת מימדית.
      מחקר רפואי       15,770       בתחומי מחלות לב וסרטן לרבות           מחקרים ופיתוח      טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות   או   חומרות חדשות המבוססות על מציאות    מדומה    או רבודה או תלת מימדית.
      מחקר רפואי       16,689   לרבות           מחקרים ופיתוח      טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות   או   חומרות חדשות המבוססות על מציאות    מדומה    או רבודה או תלת מימדית.
      מחקר רפואי       1,336,051   לרבות           מחקרים ופיתוח      טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות   או   חומרות חדשות המבוססות על מציאות    מדומה    או רבודה או תלת מימדית.
      מחקר רפואי       1,141,293   לרבות           מחקרים ופיתוח      טכנולוגיות חדשות באמצעות תוכנות   או   חומרות חדשות המבוססות על מציאות    מדומה    או רבודה או תלת מימדית.
רכישת אמבולנסים 36,231   יתרת     עיזבון     שיועד לרכישת אמבולנסים
ניצולי שואה 39,600    
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
  שימור מאורעות השואה       4,862,894   בקשות     מעיזבון    זה תוגשנה על ידי גופים המתמחים    בהנצחת מאורעות השואה או מוזיאונים       העוסקים ב"חקר מוצאות"
פלשתינאים ערבים   34,441    
      קידום הבנה בין    יהודים ונוצרים         1,004,537     למדינת ישראל למטרות צדקה בלבד לצורך קידום ההבנה הדתית   בין   יהודים   ונוצרים במדינה פרויקט     משמעותי שמטרתו הבנת יסודות הדתות            היהודית והנוצרית, לצורך קרבה בין דתית בין יהודים ונוצרים, אשר תוצריו ניתנים              לשמירה לתקופה ניכרת
      ביטחון כללי       38,481   לפרויקט             התומך בביטחון  ישוב  שהוא סמוך                   לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה   שבהחלטת הממשלה   מס'   ,3738 15.4.2018 מיום
גיבורי מלחמות ישראל   22,854   לגיבורי מלחמות ישראל  
    הגנה  וחיזוק מדינת ישראל       436,226       להגנה והשמירה הטובה ביותר למדינת ישראל לפרויקט             התומך בביטחון  ישוב  שהוא סמוך                   לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה   שבהחלטת הממשלה   מס'   ,3738 15.4.2018 מיום
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
        הגנת המדינה         12,706   לפרויקט             התומך בביטחון  ישוב  שהוא סמוך                   לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה   שבהחלטת הממשלה   מס'   ,3738 15.4.2018 מיום
      הגנת מדינת ישראל       38,987   לפרויקט             התומך בביטחון  ישוב  שהוא סמוך                   לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה   שבהחלטת הממשלה   מס'   ,3738 15.4.2018 מיום
      הגנת מדינת ישראל       148,576     למדינה היהודית -ישראל, לשימוש על ידי ממשלת ישראל לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של המדינה לפרויקט             התומך בביטחון  ישוב  שהוא סמוך                   לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה   שבהחלטת הממשלה   מס'   ,3738 15.4.2018 מיום
      הגנת מדינת ישראל       107,848     למדינת ישראל לשימוש להגנה על  המדינה  כפי     שייראה מתאים לפרויקט             התומך בביטחון  ישוב  שהוא סמוך                   לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה   שבהחלטת הממשלה   מס'   ,3738 15.4.2018 מיום
  הגנת מדינת ישראל     19,335   לפרויקט             התומך בביטחון  ישוב  שהוא סמוך                   לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה   שבהחלטת
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
      הממשלה   מס'   ,3738 15.4.2018 מיום
  צרכי בטחון   1,619,745   לצורך מחקר בנשק צבאי בקשות     מעיזבון     זה תוגשנה  על  ידי  גופים מוסמכים כחוק
      צרכי ביטחון לאומי       16,327       למדינת     ישראל    לצורכי ביטחון לאומי לפרויקט             התומך בביטחון  ישוב  שהוא סמוך                   לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה   שבהחלטת הממשלה   מס'   ,3738 15.4.2018 מיום
  תמיכה ביישובים הסמוכים לגבולות       540,992     תמיכה     במוסדות    צדקה בישראל שהמטרה שלהם היא קידום השלום והריבונות של מדינת ישראל לפרויקט             התומך בביטחון  ישוב  שהוא סמוך                   לגבול. "ישוב סמוך גבול" עפ"י הרשימה   שבהחלטת הממשלה   מס'   ,3738 15.4.2018 מיום
נפגעי השריפה בכרמל   25,819    
סיוע לנפגעי השריפות 11/2016   24,547    
שיפוץ מבנים שניזוקו מטילים   75,189    
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
שיקום הצפון ותושביו עקב המלחמה   29,531 עבור שיקום מבנים שנפגעו מהתקפות טילים  
שיקום הצפון ותושביו עקב המלחמה   99,846   עבור שיקום הצפון ותמיכה בתושביו עקב נזקי מלחמה  
  יתומי צה"ל ו/או  פעולות איבה     4,875,494 לחינוך  ילדים  נזקקים שאיבדו אבא או אמא בשירות בצה"ל או בפיגוע טרור בקשות     מעיזבון    זה תוגשנה רק על ידי ארגונים              יציגים העוסקים           בתחום העיזבון
  יתומי צה"ל ו/או  פעולות איבה     52,423   בקשות     מעיזבון    זה תוגשנה רק על ידי ארגונים              יציגים העוסקים           בתחום העיזבון
  משפחות שכולות     38,789   על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל1970-            וחוק משפחות           החיילים שנספו במערכה
  משפחות שכולות     84,717   לאלמנות    מלחמה      או להורים      שילדיהם   נפלו במלחמה על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל1970-            וחוק משפחות           החיילים שנספו במערכה
  משפחות שכולות     689,729   על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל1970-            וחוק משפחות           החיילים שנספו במערכה
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
  משפחות שכולות של חיילים     1,071,359   בקשות     מעיזבון    זה תוגשנה רק על ידי ארגונים              יציגים העוסקים           בתחום העיזבון
  נכי מלחמה   11,654   על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי   פעולות   איבה, 1970-ל"תש
  נכי מלחמה   19,498   על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי   פעולות   איבה, 1970-ל"תש
  נכי מלחמה   2,861,818   על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי   פעולות   איבה, 1970-ל"תש
  נכי צה"ל   340,883   בקשות     מעיזבון    זה תוגשנה על ידי ארגונים יציגים של נכי צה"ל
  נכי צה"ל   17,039 משרד הבטחון / נכי צה"ל בנים למשפחות נזקקות בקשות     מעיזבון    זה תוגשנה על ידי ארגונים יציגים של נכי צה"ל
  נכי צה"ל   14,004   בקשות     מעיזבון    זה תוגשנה על ידי ארגונים יציגים של נכי צה"ל
  נכי צה"ל   41,191   בקשות     מעיזבון    זה תוגשנה על ידי ארגונים יציגים של נכי צה"ל
  נכי צה"ל   15,832   בקשות     מעיזבון    זה תוגשנה על ידי ארגונים יציגים של נכי צה"ל
  נפגעי טרור   12,907   על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי   פעולות   איבה, 1970-ל"תש
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
סיוע   רפואי לקרבנות טרור   10,866   על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי   פעולות   איבה, 1970-ל"תש
קורבנות טרור   40,614   על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי   פעולות   איבה, 1970-ל"תש
קורבנות טרור   51,011   על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי   פעולות   איבה, 1970-ל"תש
קורבנות טרור   1,459,762   על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי   פעולות   איבה, 1970-ל"תש
קרבנות פעולות טרור   123,114 יתומים  מאב,  או  גם  מאב וגם  מאם  מחמת  פעולות טרור על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי   פעולות   איבה, 1970-ל"תש
ילדים  נפגעי טרור   107,515   על  פי  חוק  התגמולים לנפגעי   פעולות   איבה, 1970-ל"תש
הגנה על החי ועל הסביבה 187,048    
הגנת הטבע 40,943    
מטרות בתחום איכות הסביבה   402,027   פרויקטים משמעותיים שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה
פעולות ייעור 56,209    
פעולות ייעור 29,848 עבור נטיעת עצים בישוב חדש בנגב  
פעולות ייעור 138,879 למימון נטיעת עצים כחלק מתכנית הייעור  
פעולות ייעור 10,751 נטיעת עצים  
נושא העיזבון סכום העיזבון בש"ח תיאור העיזבון הערות
פעולות ייעור 514,069 עבור נטיעה, טיפוח ושימור של יערות בישראל  
פעולות ייעור 10,124    
  חקלאות   24,351 סיוע     לקיבוצים     חדשים שניתן      להקים,      בעיקר לחקלאות.  
חקלאות 544,191 להעשרת האדמה, תבואה, בקר – או ניסויים.  
חקלאות 41,402 לפרויקטים               בתחום החקלאות  
צער   בעלי חיים 16,522 למטרות צדקה – צער בעלי חיים  

סוף רשימת העזבונות 2022

מצאתם עזבון מתאים ? השאירו פרטים

  * אנו מתחייבים כי לעולם לא נעביר את פרטיך לצד שלישי ולא יעשה בהם כל שימוש מעבר לשימוש הנ"ל.

  close

  אל תחמיצו את העדכונים שלנו !

  אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.