ועדת העזבונות 2021 קרן עזבונות 2021

ועדת העזבונות 2021 / קרן עזבונות 2021

ועדת העזבונות פרסמה בתאריך 16/02/2020 את ההנחיות ואת רשימת העזבונות לצורך הגשת בקשת תמיכה עבור שנת 2021.
ניתן להגיש בקשה לועדת העזבונות רק באמצעות מערכת יעל"ה (ייעוד עזבונות לטובת המדינה) עם כרטיס חכם של אחד ממורשה החתימה במוסד. לכן, מוסד שמגיש לראשונה בקשה צריך להעלות למערכת יעל"ה את טופס שיוך נציג בכדי שיפתחו עבורו את המערכת.

מועד אחרון להגשת בקשות עבור 2021 הסתיים בתאריך 31/05/2020.

ניתן להגיש בקשות רק עבור פרויקטים שכלולים בנושאי התמיכה העיקרים או ברשימת העזבונות אותם ניתן לראות בקישורים הבאים:

הנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות לשנת 2021

רשימת עזבונות מיועדים לשנת תמיכה 2021

בכדי להקל, ריכזנו את כל נושאי התמיכה העיקריים ורשימת העזבונות והם מוצגים להלן:

נושאי תמיכה עיקריים:

 1. תכניות מפורטות להכשרה טכנולוגית מקצועית למקצועות הנדרשים בתעשייה, למעט הייטק. בקשות תמיכה לנושא זה יוגשו על ידי מוסדות המתמחים בהכשרה מקצועית טכנולוגית. תינתן עדיפות לתכנית שתשלב התקשרות בין המוסד המבקש -לבין מעסיק/ים בתעשייה לצורך השמת בוגרי התכניות בתעסוקה אצל המעסיק.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 5 מש"ח.
 1. שיפוץ ושיפור עמדות מטופל בחדרי מיון בבתי חולים ציבוריים כלליים, והצטיידות חדרי המיון במכשור רפואי (לא תינתן תמיכה לשיפוץ חלקים אחרים של חדרי המיון).
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 8 מש"ח.
 1. מיזמים לפעילות ספורט של ילדים עם מוגבלות או בני נוער עם מוגבלות בגילאי – 6 שנים עד 21 שנים. לנושא זה תוגשנה בקשות ע"י ארגוני ספורט או מוסדות שמטרת הקמתם ועיקר פעילותם היא פעילות ספורט לילדים ולצעירים עם מוגבלות.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 2 מש"ח.
 1. מיזמים לפעילויות פסיכולוגיות או חברתיות ע"י אנשי מקצוע מתמחים בטיפול בהלומי קרב או פוסט טראומה מפעולות איבה. לנושא זה יוגשו בקשות ע"י ארגונים שהוקמו למטרת הטיפול והשיקום של הלומי הקרב או פוסט טראומה מפעולות איבה, ושעיקר פעילותם נעשית עם אוכלוסייה זו.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 2.5 מש"ח.
 1. תכניות לבני הנוער ולצעירים מהמגזר הבדואי להשתלבותם בפעילות במגזר הציבורי או לתכניות עידוד הגיוס לצה"ל או לשירות האזרחי, או להטבת הקשר עם מדינת ישראל רשויותיה ואוכלוסייתה.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על 2 מש"ח.
 1. פרויקטים להגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית. בקשות לתמיכה בנושא זה תוגשנה על ידי מוסדות שמטרת קיומם הן הגנה על משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית ולרבות מועצות אזוריות ומקומיות אשר בתחומן ישנם משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית.
  הוועדה מציינת בזה שבמסגרת שיקוליה ובמקרים המתאימים תידרש להמלצת מחלקת הישובים במג"ב לגבי בקשות שתוגשנה במסגרת נושא תמיכה זה.
  תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 3.5 מש"ח.

רשימת עזבונות 2021 :

נושא עזבון סכום עזבון תאור עזבון הערות
        אימוץ ילדים         1,851,000 לפרוייקטים הנוגעים לאימוץ בישראל. על הכספים להיות מועברים למלכ"ר או מוסד ציבורי ולא לגוף פרטי. על המוטבים להשתמש בכספים שלא למטרות דתיות או מטרות פולחן.  
יתומים 36,000 לצורך תמיכה וחינוך של עולים יתומים במדינת ישראל  
יתומים 153,000 חינוך וסיוע ליתומים  
יתומים 260,500    
יתומים 130,500 יתומים  
ילדים יתומים 28,000 טיפול וחינוך יתומים  
ילדים יתומים 40,500    
        יתומים         102,000 מוסדות לילדים בסיכון בהם שוהים בין היתר, יתומים ו/או ליתומים באופן פרטני בהתאם להמלצות משרד הרווחה לפי פסק דין מיום 21.7.2016 בת"ע 51732-03-16 של בית המשפט לעניני משפחה בחיפה  
מוסדות יתומים 26,500    
נושא עזבון סכום עזבון תאור עזבון הערות
  מוסדות לילדים     15,500 מוסדות בהם מתגוררים ילדים יתומים וילדים חסרי בית ממשפחות הרוסות (עד גיל )13 זה לצד זה  
      מוסדות לילדים       93,500 למוסד ילדים המטפל ותומך ישירות בילדים ו/או מתגוררים בו ילדים, לרבות ילדים עזובים, נצרכים, יתומים ויתומי צה"ל, במידת האפשר באזור ת"א  
חינוך ילדים יתומים 246,000    
  עיוורים נזקקים   13,000   לעיוורים מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
נכים ממוצא אירופאי 14,500 עיוורים ומשותקים נזקקים יוצאי אירופה  
ילדים עיוורים 140,500 סיוע ושיקום ילדים עיוורים בישראל  
עיוורים 284,000 למטרות צדקה – תמיכה בעיוורים  
מוסד לילדים עיוורים 54,000 לשימוש במוסדות אשר מטפלים בילדים עיוורים  
מעון תינוקות 1,090,000   נדרש להמציא רישיון להפעלת מעון
קורבנות טרור 40,000 קורבנות פיגועי טרור תופת  
קורבנות טרור 50,500 עבור קורבנות טרור  
נפגעי טרור 12,500    
  יתומי צה"ל ו/או פעולות איבה     4,148,000 כל יתרת העיזבון למדינת ישראל לטובת חינוך ילדים נזקקים שאיבדו אבא או אמא בשירות בצה"ל או בפיגוע טרור הגשת בקשות מעזבון זה מתאפשרת רק לארגונים יציגים העוסקים בתחום העזבון
סיוע רפואי לקרבנות טרור 10,500    
נושא עזבון סכום עזבון תאור עזבון הערות
ילדים נפגעי טרור 106,500    
ילדים פצועים 168,000 לטובת ילדים ישראלים פצועים עקב מלחמה או אלימות  
רווחת אזרחים יהודים 68,500    
מלגות 11,500 מלגות לסטודנטים יהודים נזקקים  
    מלגות     45,500 מלגות ליתומים אשר גרים בבתי יתומים יהודיים במדינת ישראל – לחלוקה ישירות ליתומים או לבתי היתומים למענם  
מלגות 12,000 עבור צעירים שהם לומדי מוסיקה קלאסית אנשים צעירים בגילאי 10-30
  עמותה למתן מלגות   15,500 לעמותה או אגודה בישראל המעניקה מלגות לסטודנטים נזקקים.  
  חלוקת מלגות לסטודנטים ישראלים     476,000 חלוקת מלגות לסטודנטים ישראלים לצורך השתתפות בתוכניות חילופי סטודנטים עם צרפת  
        חינוך דתי         102,500 למלגות לילדים ולסטודנטים נזקקים בתחום החינוך היהודי דתי לאומי ציוני, כדוגמת המכינה הקדם צה"לית נטע שורק ע"ר ,58040769 הקרן למלגות ע"ש ר' יעקב וחיה לסלוי  
תלמידי תיכון שאינם יכולים לשלם   20,500 חינוך תיכוני לתלמידים אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד  
תלמידי תיכון שאינם יכולים לשלם   549,500 חינוך תיכוני לתלמידים שאינם אשכנזים שאין להם את האמצעים לשלם שכר לימוד  
נושא עזבון סכום עזבון תאור עזבון הערות
  חינוך ילדים   269,000 לחינוך באופן כללי, ולחינוך מוזיקלי וחינוך ילדים בגילאי בית ספר יסודי בפרט  
  חינוך ילדים   672,500 לשפר ולהגביר את החינוך של ילדים יהודים מוגבלים באופן שכלי או באופן פיסי  
  חינוך ילדים נזקקים   96,500   מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
ילדים מחוננים 12,000 לתוכניות מיוחדות ונוספות לילדים מחוננים  
ילדים במצוקה 61,000    
בתי ספר קיימים – ממשלתיים 10,500 לשימוש בתי ספר ציבוריים  
בנייה (שיפוץ) ו/או הצטיידות   39,500 לשימוש בלעדי עבור בנייה והצטיידות בתי ספר יסודיים לילדי ישראל  
בתי ספר 1,611,000    
        מדינת ישראל         1,436,000 למטרה של הנצחת זכרי והנצחת זכרו של בעלי ע"י הקמת גן ילדים שישא את שמותינו בקרית מוצקין. רצוי שגן הילדים יהיה, ככל האפשר בקרבת או בסביבת מקום מגורינו האחרון (רש"י ,15 קרית מוצקין.)         גן ילדים בקרית מוצקין
  מחקר רפואי   12,500 לצורך מימון מחקר רפואי בדגש על מחלות לב וריאות יש לצרף לבקשה טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות
  מחקר רפואי   16,500 למחקר רפואי בארץ בתחומי סוכרת, סרטן, ומחלות עיניים יש לצרף לבקשה טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות
נושא עזבון סכום עזבון תאור עזבון הערות
    מחקר רפואי     15,500 מחקר רפואי בתחומי מחלות לב וסרטן באופן שתרומת המנוחה תוכר לצורכי מס עיזבון בארה"ב   יש לצרף לבקשה טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות
  מחקר רפואי   5,326,000   יש לצרף לבקשה טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות
  מחקר סרטן   62,000   מחקר הסרטן בישראל יש לצרף לבקשה טופס בקשת מחקר מטעם המדען הראשי של משרד הבריאות
דלקת עצמות 58,500 לבי"ח עבור טיפול במחלות .OSTEOMYOLEITE  
בית חולים לילדים 165,000   רק בתי חולים לילדים
בית חולים בישראל 1,898,000    
בית חולים בישראל 239,500    
פרוייקטים בתחום הרפואה 190,500 פרוייקטים בתחום הרפואה פרויקטים שיבוצעו ע"י צוות רפואי מוסמך
טיפול והבראת חולי סרטן 162,500   פרויקטים שיבוצעו ע"י צוות רפואי מוסמך
מוסדות ללימודי רפואה 12,500 לשימוש מוסדות ללימודי רפואה  
  אמבולנסים למדינת ישראל     104,000 אבקש להעניק 2 אמבולנסים למדינת ישראל עם שמותיהם של ארנסט אי. וקייטי פאסל על שני צדדי הרכב.  
רכישת אמבולנס טיפול נמרץ 199,500 לרכישת אמבולנס טיפול נמרץ דרוש היתר להפעלת אמבולנס טיפול נמרץ
איכות הסביבה 11,500    
  מטרות בתחום איכות הסביבה   308,500   פרויקטים משמעותיים שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה
הגנה על החי ועל הסביבה 42,000    
נושא עזבון סכום עזבון תאור עזבון הערות
הגנת הטבע 39,000 לצורך הגנה על הטבע בישראל  
פעולות ייעור 10,000    
פעולות ייעור 46,000    
פעולות ייעור 10,000 נטיעת עצים  
פעולות ייעור 26,500 עבור נטיעת עצים בישוב חדש בנגב  
  פעולות ייעור   137,000 למימון נטיעת עצים כחלק מתכנית הייעור של מדינת ישראל. יש לצרף את תוכנית הייעור של מדינת ישראל
פעולות ייעור 508,000 עבור הנטיעה הטיפוח והשימור של יערות בישראל יש לצרף אסמכתא שמדובר ב"יער"
נטיעת עצים 96,000 למדינת ישראל עבור נטיעת עצים  
נטיעת עצים 10,500 לצורך נטיעת עצים  
נטיעת עצים 36,500 עבור נטיעת יער או חורשה  
מטרות בתחום השיכון 91,500   שיכון במובן איכלוס ויישוב
ניצולי שואה 37,000    
      לבניית בתי מגורים       345,500 לבניית ושיפוץ בתי מגורים לנזקקים ולניצולי שואה לטופס הבקשה יצורף אישור לשכת הרווחה המקומית לנזקקות. למימוש ההקצבה ידרש אישור לשכת הרווחה לביצוע הפרויקט אצל האוכלוסיה המתאימה.
סיוע לפליטים 28,000 עבור פליטים נזקקים (ניצולי שואה)  
סיוע לפליטים יהודיים 123,500 לפליטים יהודיים בתל-אביב או ירושלים (ניצולי שואה.)  
  שימור מאורעות השואה   6,583,500   לגופים המתמחים בהנצחת מאורעות השואה או מוזיאונים העוסקים "בחקר מוצאות"
  חסידי אומות עולם   2,202,000 לפעילות הנצחה של חסידי אומות העולם במוסדות המנציחים את זכר השואה  
עולי בריה'מ 29,500    
נושא עזבון סכום עזבון תאור עזבון הערות
עולי בריה'מ 172,500 אספקת שירותים באופן ישיר לעולי בריה"מ  
  עולים עניים   17,500 לעולים נזקקים מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
סיוע לשכון עולים 468,500 סיוע לשיכון עולים קשישים  
  סיוע לשכון עולים   247,500 סיוע לשיכון עולים קשישים ו/או נצרכים מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות
סיוע לשכון עולים 10,000 עבור דיור בישראל לעולים חדשים  
עולים חדשים 29,500 עבור עולים לצורכי מזון ודיור בלבד  
    עולים חדשים     120,500 לדיור, הכשרה, שיקום, שירותים סוציאליים, ותוכניוות אחרות לסיוע, ועזרה לעולים חדשים  
  יישוב עולים   62,500 רצוני כי התרומה למדינת ישראל תשמש ליישוב עולים חדשים  
ישובים של יהודים מאירופה 576,500 עבור יישובם של עולים יהודים אירופאיים  
עולים מרוסיה 105,000 עבור עולים רוסים בלבד יוצאי רוסיה בלבד
יישוב עולים מרוסיה 1,245,500 למדינת ישראל לצורך יישובם של עולים רוסיים יוצאי רוסיה בלבד
יישוב עולים מרוסיה 29,000 עבור עזרה בקליטה של עולים חדשים יוצאי רוסיה יוצאי רוסיה בלבד
הקמת או פיתוח קיבוצים   17,500 למדינת ישראל למטרת הקמתם ופיתוחם של קיבוצים או למטרת יישוב עולים  
ילדים 219,500 לטובת אנשים החוזרים לישראל בפרט ילדים  
נכי צ.ה.ל 16,500 נכי צה"ל בנים למשפחות נזקקות בקשות יוגשו ע"י ארגונים יציגים של נכי צה"ל
נושא עזבון סכום עזבון תאור עזבון הערות
נכי צ.ה.ל 31,500   בקשות יוגשו ע"י ארגונים יציגים של נכי צה"ל
נכי צ.ה.ל 13,500   בקשות יוגשו ע"י ארגונים יציגים של נכי צה"ל
נכי צ.ה.ל 337,500 למטרות צדקה – נכה צה"ל בקשות יוגשו ע"י ארגונים יציגים של נכי צה"ל
נכי צה"ל 15,500 לנכי צה"ל ממלחמות  
נכי מלחמה 19,000 נכי מלחמה עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
נכי מלחמה 3,825,500 שיקום ותמיכה עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
נכי מלחמה 1,091,500   עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
  משפחות שכולות   38,000   עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה וחוק משפחות החיילים שנספו במערכה
  משפחות שכולות   1,265,000   עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה וחוק משפחות החיילים שנספו במערכה
  משפחות שכולות   82,500 לאלמנות מלחמה או להורים שילדיהם נפלו במלחמה עפ"י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה וחוק משפחות החיילים שנספו במערכה
משפחות שכולות של חיילים 1,141,000   עפ"י חוק משפחות החיילים שנספו במערכה
  להגנת מדינת ישראל   230,500   עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות
  להגנת מדינת ישראל   16,000   עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות
  להגנת מדינת ישראל   59,000   עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות
נושא עזבון סכום עזבון תאור עזבון הערות
  להגנת מדינת ישראל   194,000 למדינת ישראל לשימוש להגנה על המדינה כפי שייראה מתאים. עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות
      להגנת מדינת ישראל       299,000 אני מותיר את מלוא יתרת עיזבוני למדינה היהודית – ישראל ,לשימוש על ידי ממשלת ישראל לצורך הגנת העם היהודי במדינה והטריטוריה של המדינה     עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות
  לצרכי ביטחון לאומי   16,000 למדינת ישראל לצורכי בטחון לאומי עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות
  בטחון כללי   38,000   עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות
  להגנה וחיזוק מדינת ישראל   4,197,000 למדינת ישראל להגנה וחיזוק עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות
תמיכה ביישובים הסמוכים לגבולות   665,000 לחזק את גבולות המדינה. עדיפות לתמיכה ביישוביים סמוכי גבול או בישובי עוטף עזה ובאזורי מתיחות
צרכי בטחון 1,605,000 למדינת ישראל לצורך מחקר בנשק צבאי ע"י גופים מוסמכים כחוק
צרכי בטחון 10,000   ע"י גופים מוסמכים כחוק
מחקר 67,500 לנשיא מדינת ישראל למחקר  
גיבורי מלחמות ישראל 22,000 לגיבורי מלחמות ישראל  
  לטובת המדינה   1,599,000 לשיפוץ ותחזוקת ספריות ציבוריות בישראל ולרכישת ספרים לספריות הנ"ל  
לטובת המדינה 21,000 לבית ספר יהודי-ערבי מרשת בתי הספר יד ביד בירושלים  
קשישים 15,000    
נושא עזבון סכום עזבון תאור עזבון הערות
  קשישים   48,500 לסיוע ולעזרה עבור קשישים עניים יהודיים בתחומים של דיור ועזרה וטיפולים בבית  
קשישים 47,000 מרכזי יום  
  קשישים   33,000 טיפול הכרחי ואישי בקשישים במוסדות או במרכזי טיפול המטפלים בהם לטווח ארוך  
מוסדות קשישים 533,500 לבתי אבות נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות
מוסדות קשישים 37,500 סיוע ותמיכה לבתי אבות נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות
בתי אבות 21,500 לבית אבות דתי בחיפה נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות
בתי אבות 603,000   נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות
בתי אבות לטובת עניים 13,500   נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות
מושב זקנים סיעודי ממשלתי 43,000 מושב זקנים סיעודי ממשלתי נדרש להמציא רישיון להפעלת בית אבות
מוסד סיעודי 182,500    
מוסד סיעודי 12,500    
קשישים בודדים וקשישים חולים   4,084,500 לקשישים בודדים וקשישים חולים  
לילדים וקשישים עניים 65,500    
  גופים שנותנים שרותי רווחה   404,000 לנוער ללא מטרות לעתיד, שאינם מקבלים הדרכה ומצויים בשוליה של החברה ע"י מוסדות המוכרים רישמית כמוסדות לטיפול בנוער בסיכון , ולרבות רשויות מקומיות.
  סיוע לעניים נזקקים   10,000 למטרות צדקה בישראל בלבד לצורך סיוע ועזרה — לעניים מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות.
  סיוע לעניים נזקקים   156,500   מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות.
נושא עזבון סכום עזבון תאור עזבון הערות
  נזקקים   1,910,000 לאזרחים ישראליים אשר במצוקה כלכלית בגין עוני, נכות או מחלה מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות.
  נזקקים   3,366,000   מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות.
  נזקקים   80,500   מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות.
  ילדים נזקקים   31,500   מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות.
  ילדים נזקקים   48,000 מוסד אשר נותן מענקים לילדים נזקקים לצורך הכשרה המקצועית ובלבד שהמוסד מעניק תעודת מקצוע/ הכשרה
  למשפחות נזקקות   576,000   מימוש הקצבה יותנה באישור לשכת הרווחה המקומית על הנזקקות.
      מוסד ילדים על הכרמל         12,126,500 לרכוש או לבנות בהר כרמל בית לילדים בני 7-13 אשר להם בעיות עקב כל מה שעבר עליהם בחיים – לא חולים בגוף – דוגמת בית נס ציונה לילדים, הבית יישא את השם בית הילדה מאירהוף  
שיפוץ מבנים שניזוקו מטילים 74,500 לשיפוץ מבנים שניזוקו מטילים.  
לשיקום הצפון ותושביו עקב המלחמה   29,000 עבור שיקום מבנים שנפגעו מהתקפות טילים  
לשיקום הצפון ותושביו עקב המלחמה   98,500 עבור שיקום הצפון ותמיכה בתושביו עקב נזקי מלחמה  
נפגעי השריפה בכרמל 25,500    
נושא עזבון סכום עזבון תאור עזבון הערות
        סיוע לנפגעי השריפות 11.2016         28,500   לנפגעי השרפות – ע"י רשויות מקומיות שימציאו אישור לפניות האזרחים שנפגעו ושעבורם מתבקשת התמיכה עבור נזקים שלא כוסו ע"י מס רכוש ו\ חברת ביטוח. ובתנאי שהרשות פרסמה קול קורא לציבור הנפגעים כאמור
ילדים שעברו התעללות, הזנחה או אונס   120,000 לילדים שעברו התעללות (פיזית, נפשית או מינית,) הזנחה או אונס  
מוזיקאים קלאסיים צעירים 86,500   בגילאי 10-30
  תרבות וחינוך לנוער   53,000   לפעילויות רב תרבותיות בשילוב נוער במגזרים השונים בחברה הישראלית
חקלאות 143,000 סיוע לקיבוצים חדשים שניתן להקים, בעיקר לחקלאות.  
חקלאות 737,500 להעשרת האדמה, תבואה, בקר – או ניסויים.  
מחקר 121,500 מחקר למציאת שיטות חילופיות לניסוים בבעלי חיים  
צער בעלי חיים 148,500 צער בעלי חיים  
    בנק דם     4,734,000 בהתאם להוראות האחיינית מנהלת העזבון יש לייעד את העיזבון למטרת "פיתוח והקמת בנק דם בישראל במד"א"  
קידום הבנה בין יהדות ונצרות 801,000 לצורך קידום ההבנה ההדדית בין יהודים ונוצרים במדינה  
כיסוי הוצאות עתידיות 34,000 מדינת ישראל עבור פליטים פלשתינאים  

close

אל תחמיצו את העדכונים שלנו !

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.