גיוס כספים לעמותות

גיוס כספים לעמותות

מומחים בגיוס כספים לעמותות מועדת העזבונות וממשרדי ממשלה

חברתנו מסייעת לעמותות ומוסדות רבים בגיוס משאבים מועדת העזבונות וממשרדי ממשלה לפי סעיף 3א':

מלקוחותינו: