גיוס אשראי בנקאי ואסטרטגיית מימון

גיוס אשראי בנקאי ואסטרטגיית מימון

כשאנו בונים סביבה מימונית בריאה לחברה, אנו בונים תוכנית המתייחסת למסגרות האשראי, לסיכונים פיננסיים, לעלויות האשראי וכמובן לאלטרנטיבות מימון חוץ בנקאיות. הנחת העבודה הבסיסית היא כי מסגרות האשראי הנן היסודות עליהם עומדת פעילות החברה.

תוכנית העבודה לבניית סביבה מימונית אופטימאלית, כוללת את הנושאים הבאים:

 1.   בחינת צרכי האשראי הנכונים לחברה בהתאם למאפיינים העסקיים המיוחדים שלה
 2.   בניית תשתית בריאה לתקשורת נכונה מול הבנקאים
 3.   מציאת פתרונות בנקאיים וחוץ בנקאיים, שיענו על צרכי המימון של החברה
 4.   צמצום החשיפה לסיכונים פיננסיים כגון שינויי שערי חליפין או מחירי סחורות
 5.   צמצום עלויות האשראי

תהליך עבודה

המימון הקיים
בשלב הראשון נבצע ניתוח מכלול המימון של החברה על כל מרכיביו:

 •  מימון בנקאי
 •  מימון חוץ בנקאי
 •  מימון בעזרת ספקים
 •  מימון ע'י הבעלים

מרכיבי המימון יפורקו למרכיביהם בהתאם למשך המימון, האם קבוע או נפרע, בסיס ההצמדה והאם מרתק נכסים המשועבדים אליו. 

הגדרת צרכים
בשלב השני נגדיר את צורכי המימון של החברה בהתאם לסעיפים אותם הוא משמש:

 •  ההון החוזר
 •  רכוש קבוע
 •  הפסדים שנצברו
 •  משיכות בעלים

ביחד עם הנהלת החברה ננתח את פעילות החברה על כל מרכיביה ונבנה תקציב פעילות חזוי לשנה הקרובה. אחד הפרמטרים החשובים יהיה העונתיות בפעילות החברה וצורכי המימון הנגזרים ממנה.

הרכבת ה"פאזל"
בשלב השלישי נבצע התאמה בין האופציות המימוניות שעומדות לרשות החברה ובין הצרכים שאותו מימון בא למלא. האופציות המימוניות כוללות כמובן את המימון הקיים אך כמובן גם שינוי או תוספת אליו, ובין היתר:

 •  שינוי התנאים המסחריים מול חלק מהספקים
 •  הוספת אשראי חוץ בנקאי
 •  תוספת או שינוי מבנה האשראי הבנקאי
 •  מימון ספציפי לנכסים

ביצוע
השלב האחרון כולל ניהול מו"מ מול מממנים קיימים ואיתור מקורות מימון חדשים. בסיומו נביא לידי מיצוי את אפשרויות המימון בכדי לאפשר הוצאה אל הפועל של תקציב הפעילות אותו בנינו ביחד עם הנהלת החברה.

close

דוח חדש שפיתחנו ולא קיים בשום מקום אחר!
הדוח כולל התייחסות ללקוחות, למלאי, להוצאות לפי ספקים ועוד...

לקבלת דוח מלא בחינם

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.