Slide background

אין אתגר כלכלי

איתו לא התמודדנו

Slide background

מומלצים ע"י

הבנקים לניהול כספים

Slide background

כלי שליטה ובקרה

Slide background

פרוייקטים

מיוחדים

שירותי החברה

ניהול כספים, חשבות וליווי חברות מטעם בנקים

אנו נספק לך נקודות מבט כלכליות למיצויי הפוטנציאל העסקי של החברה, שיכללו מיפויי מחדש של יחידות רווח, זיהויי פעילויות ומוצרים לא רווחיים, ודרכים ל"טיפול" בהם.

אשראי בנקאי ואסטרטגיית מימון

תוכנית העבודה לבניית סביבה מימונית אופטימאלית, כוללת את הנושאים הבאים: צרכי אשראי, תקשורת בנקאית, פתרונות מימון, סיכונים פיננסיים

עמותות - בקשת תמיכה לפי סעיף 3 א'

עבודה מול משרדי הממשלה לצורך קבלת תמיכה, גוזלת ממנהלי העמותות זמן ניהולי רב. חברתנו מסייעת לעמותות לקבל כספי תמיכה ממשרדי הממשלה.

פרוייקטים מיוחדים

חברה מוצאת את עצמה מתמודדת עם פרויקטים שאינם בתחום הפעילות הרגיל שלה. להחלטות שיתקבלו השלכות כלכליות מרחיקות לכת על פעילות החברה ועל שווי החברה.

Field Audit

הנכסים העיקריים עליהם מתבסס הבנק כבטוחה למתן אשראי, הם בדרך כלל מלאי, לקוחות ורכוש קבוע. איך יכול הבנק לוודא את קיומם ואת שוויים הכלכלי? Field Audit נותן מענה לבעיה הזו.

מקרים לדוגמא

 • רווחי מימון - שיפור דרמטי ברווח הגולמי כמעט ללא שינויים תפעוליים.
  חברה לשיווק בתחום האופנה, העוסקת ביבוא של בדים ושל בגדים מוגמרים, עוסקת גם בעיצוב וייצור בגדים, ומוכרת הן לחנויות אופנה והן באמצעות חנויות שבבעלותה ללקוחות סופיים. תנאי האשראי המפליגים בענף האופנה ביחד עם רמת סיכון לא מבוטלת של השחקנים בענף יצר לחברה הזדמנות פז לשיפור הרווח הגולמי בצורה משמעותית כמעט ללא על שינוי בפעילות החברה. בעבודה שנעשתה מול הבנקים עמם עובדת החברה, הצליחה החברה להשיג מסגרת אשראי נוספת מעבר למסגרות האשראי המשמשות אותה בהתנהלות השוטפת. כפי שהוצג לבנקים, מסגרת זו נועדה לשמש אך ורק לצורך ביצוע הקדמות תשלום לספקים. עקב תנאי האשראי המקובלים והסיכון בענף האופנה, ניתן היה לקבל הנחה מסחרית של 5-7% עבור הקדמות תשלום של 90 יום. המשמעות היא הנחה של 20-28% במונחים שנתיים! גם אם נוריד את עלות גיוס המימון מדובר ברווחים דרמטיים ישירות לשורת הרווח הגולמי מול תוספת של עלויות מימון בהיקף שולי למדי ביחס אליהם. חשוב לזכור, שלספק המוכן לתת הנחה כה משמעותית עבור הקדמת התשלום כמה סיבות: 1. מצוקת תזרים מזומנים 2. בהקדמת התשלום יש מרכיב של ביטוח אשראי ששווה כסף 3. אי ידיעה מה המשמעות האמיתית של ההנחה שנתן

 • תזרים מזומנים - טעות בחיזוי טעמי הלקוחות גורמת קשיים מימוניים מול הבנקים.
  חברת טקסטיל גדולה, עוסקת בייצור באמצעות בדים אותם היא מייבאת לפני תחילת כל עונה. עקב טעות בחיזוי טעמי הקהל בנושא צבעים, נוצר לחברה עודף גדול של בדים בצבע לא מתאים. נוצרה בעיית תזרים מזומנים קשה שכן הבדים לא יוצרו ולא נמכרו אלא נשארו במחסני החברה. החברה בנתה תכנית מפורטת למימוש הבדים על פני תקופה של שנה, ועל בסיס תוכנית זו נבנה תזרים מזומנים שלוקח בחשבון השלמות בדים לייצור. התזרים הוצג למערכת הבנקאית ונבנה מתווה מימוני להגדלת האשראי הבנקאי בטווח המיידי והורדה שלו בהמשך, במקביל למימוש עודפי הבדים. במהלך השנה הותאמו הבדים למוצרים אותם ניתן לממש והם החליפו למעשה רכש של בדים חדשים ובכך חזר תזרים המזומנים לרמה המקורית והאשראי שהתקבל הוחזר במלואו.

 • אסטרטגיה - תוכנית אסטרטגית יכולה להיות מרשימה ובאותה מידה עלולה לסכן את הפירמה.
  חברה יצרנית בענף המזון פועלת שנים רבות בעיקר בשוק המוצרים הזולים והעממיים. החברה מנצלת יתרונות שיש לה בתחומי הכשרות בשווקים בהם היא פועלת. כדי לפרוץ "תקרת זכוכית" בהיקפי המכירות החליטה החברה לצאת במהלך אסטרטגי הכולל בניית מוצרים לשווקים היוקרתיים יותר כולל מוצרים בשווקי הפרימיום. לצורך כך, יש לבנות קווי מוצרים חדשים אותם יש לבדל ולמתג אחרת לגמרי ממוצרי החברה הקיימים. עלויות אלה כוללות בין היתר עלויות קידום מכירות, יחסי ציבור ואירועים, שיווק ופרסום במדיה, עיצוב וייצור חומרי ומוצרי אריזה לליין החדש, מציאת קווי חלוקה שונים ועוד. המהלך אמור היה להימשך בין שנה לשנתיים עד להשלמתו. ניתוח פעילות החברה, כולל ניתוח תזרים המזומנים הפנוי מפעילותה, הראה כי לא יהיו בידי החברה די מקורות בכדי לממן כיוון פעילות זה עד להשלמתו. אי לכך, החליטה החברה על הפסקה מיידית של יישום התכנית האסטרטגית ויישום תכנית קיצוצים והתייעלות תוך התמקדות במוצרי הליבה של החברה. חלק גדול מהעלויות שהושקעו, בעיקר בתחום המיתוג והיח"צ ירד לטמיון וכתוצאה מכך נוצר לחברה "בור" תזרימי. כיוון הפעילות החדש (ישן) הוצג לבנק לצורך קבלת ברכתו ועזרתו במימון תקופת המעבר.

 • ממשלה - שינויים בחוקי המס עלולים להפוך עסקה עם תזרים חיובי לעסקה ב- Default.
  חברה העוסקת בבניית מתחמים לוגיסטיים והשכרתם שכרה בשנת 2010 קרקע לתקופה של 25 שנה. הסכם השכרת הקרקע כולל בניית מבנה לוגיסטי בשיטת BOT שמשמעה מסירת המבנה לבעלי הקרקע בתום תקופת השכירות. היקף המימון עמד על 85% ומשך ההלוואה תוכנן בצורה מדויקת על בסיס התזרים הפנוי, שכולל כמובן את תשלומי מס החברות. בשנת 2009, בעקבות המשבר הכלכלי העולמי העבירה הכנסת תוכנית להמשך הורדת מס החברות. ההחלטה שהתקבלה הייתה להמשיך בהורדת המס באחוז לשנה עד שבשנת 2016 הוא יעמוד על 18%. על בסיס שיעורי המס האלה נבנתה התוכנית העסקית להקמת המבנה הלוגיסטי, כולל תכנון משך ההלוואה שהתקבלה למימון בנייתו. בעקבות המחאה החברתית בשנת 2011 הוחלט להקפיא את הורדת שיעור מס החברות ולהעמידו על 25%. יתרה מכך, בשנת 2013 הכנסת החליטה לשוב ולהעלות את שיעור מס החברות והוא עומד כיום על 26.5%. שינוי שיעור המס, שאירע במהלך חיי העסקה, העלה את תקופת החזר ההלוואה מ- 8 שנים ל- 11 שנים. שינוי כזה, ובמצב בו נלקחה הלוואה לפירעון ב-9 או אפילו ב- 10 שנים היה מביא תא החברה לאי עמידה בלוח התשלומים.

 • לקוח גדול של החברה שנקלע לקשיים - תלות בלקוחות עיקריים טומנת בחובה סיכונים שעלולים לאתגר את האשראי הבנקאי.
  מפעל גדול שעבד עם שני בנקים במקביל ספג נפילה של לקוח גדול מאד, אשר הגיש בקשה להקפאת הליכים. מדובר בהליך בו כל החובות לספקים מוקפאים בצו בית משפט ונאמן הממונה ע"י בית המשפט פועל לגיבוש בסדר נושים. אחד משני הבנקים עמם עובדת החברה "נלחץ" והחל להפעיל לחץ על המפעל כולל החזרת שני צ'קים כתמרור אזהרה. היה ברור שלא ניתן לגשר על הפער מול עמדת אותו הבנק ויש למצוא פתרון בלוח זמנים דחוק ביותר. במהלך מואץ נבנתה תוכנית להסדר פריסה מול ספקי המפעל ועל בסיסה נבנה תזרים מזומנים חודשי לשנה הקרובה. תזרים המזומנים שימש נדבך מרכזי מבקשת אשראי שהוכנה במטרה להכניס בנק אחר במקום הבנק ש"נלחץ". בתוך כשבועיים הוצגה התוכנית לבנק שלישי אשר הסכים על בסיס התוכנית להחליף לגמרי את אותו בנק, ובתוך זמן קצר הושלם מעבר האשראי כולו בין שני הבנקים. לימים, התקיימה פגישה בין מנהל אזור מאותו הבנק, ובמהלך של "סגירת מעגל" חזר המפעל לעבוד עם אותו הבנק תוך הגדלה משמעותית של מסגרות האשראי באופן שתאם את פעילותו באותה עת.

 • אדריכלות פיננסית ברכישת חברה - מימון רכישת חברה הנו אתגר גדול לחברה לה אין עודף מקורות אשראי זמינים, אפילו בעת שהחברה הנרכשת היא רווחית ותורמת רבות לפעילות החברה הרוכשת.
  מפעל מזון התקשר בעסקה לרכישת הפעילות של חברת יבוא בתחום משלים. המוצרים אותם מייבאת חברת היבוא משלימים את סל המוצרים של המפעל ואף ישווקו ללקוחות הקיימים ובאמצעות המערך הלוגיסטי הקיים. כלומר, הפעילות הנרכשת צפויה להניב תרומה גבוהה לחברה הרוכשת ובסיכון עסקי נמוך באופן יחסי. כתוצאה מכך החזר ההשקעה נמוך באופן ביחס לסיכון אך עדיין מטיל עול מימוני אותו לא ניתן להרים בהעדר מקורות מימון פנויים. בנקים בארץ מאד לא נלהבים לעמיד מימון לרכישת חברה או פעילות עסקית ולכן הצד המימוני במו"מ לרכישת חברה או פעילות כה חשוב. האדריכלות המימונית באותה עסקה כללה העמדת מימון ביניים מול היצרנים בחו"ל (מימון הון חוזר) באמצעות החברה המוכרת ובעלי מניותיה ומימון משלים בלבד ע"י הבנק. נקבע מנגנון בקרה על היקף האשראי אותו מעמידה החברה המוכרת למפעל שהושלם במנגנון שעבודים זמני על סחורות בדרך עד להגעתן למחסני המפעל.

 • עונתיות חריפה בהיקפי פעילות - עונתיות חריפה מתבטאת בשינויים קיצוניים בצורכי האשראי של החברה להם יש למצוא כלים מימוניים שיתנו מענה.
  חברה מסחרית גדולה הפועלת בהיקפים גדולים מול רשתות השיווק בעיקר עם מוצרים מיובאים. במהלך השנה ישנה תנודתיות גבוהה בהיקפי המכירות, כאשר המכירות לקראת תקופות החגים עולות בצורה קיצונית ואילו אחרי החגים ישנה ירידה דרמטית במכירות ואף החזרת סחורה שלא נמכרה כמצופה. מאחר ומוצרי יבוא נרכשים כמעט ללא אשראי ספקים הרי שלקראת תקופות החגים עולה ההון החזר של החברה בצורה קיצונית והוא יורד חזרה לרמה נורמאלית רק כשלושה חודשים לאחר החגים. מזה כמה שנים פועלת החברה על בסיס תקציב פעילות חודשי אותו היא מכינה לפני תחילת כל שנה. התקציב לוקח בחשבון את פעילות השנה החולפת וכמובן את מועדי החגים בשנה הנכנסת. התקציב משמש בסיס לבקרה שוטפת אחר תוצאות הפעילות של החברה מול התכנון וכן כבסיס לבקשת אשראי מדויקת לפני תחילת כל שנה. התנודות הצפויות בהיקפי הפעילות של החברה מקבלות ביטוי במסגרות האשראי הבנקאי שמבקשת החברה. הצגה שוטפת של עמידה ביעדי התקציב מאפשרת לבנק תחושה נוחה להעמיד את מסגרות האשראי הנחוצות למעבר תקופות החגים.

 • חברה בצמיחה מואצת - לעיתים הבנק המלווה את החברה שנים רבות, אינו מסוגל לתת מענה לגידול בפעילות החברה ובצורכי האשראי שלה ויש צורך למצוא פתרון יצירתי. לעיתים בשיתוף אותו בנק.
  מפעל לייצור אביזרי נוי ייחודיים מגדיל את היקפי הפעילות שלו בשנים האחרונות באופן עקבי, כולל גידול בפעילות הייצוא ופעילות באמצעות האינטרנט. סך האשראי שמעמיד הבנק המלווה נותר קבוע בשנים האחרונות ובקשות להגדלת אשראי לא נענו. בקשת אשראי שהוגשה לבנק והציגה את מלוא צורכי האשראי של החברה כיום ובעתיד הקרוב אושרה באופן חלקי בלבד. היה ברור שהאשראי שאושר לא יספיק בכדי לשרת את פעילות החברה. בפנייה שביצעה החברה לבנק נוסף התקבל אישור למימון כל האשראי הדרוש לחברה ואשר לא אושר במלואו בבנק המקורי, אך הבנק הנוסף אישר את מסגרות האשראי בהנחה שהוא יממן מתוכו 50% והיתרה באמצעות הבנק הקיים. החברה חזרה לבנק המקורי ולאחר דין ודברים התקבל אישור למימון המסגרת המבוקשת כולה כאשר הבנק ייקח על עצמו את יתרת 50%. מה שנותר באותה עת היה ליווי המו"מ בין הבנקים לבניית ההסכם בין בנקאי לצורך העמדת המימון ביחד (פארי פאסו), ולצאת לדרך.

 • ייצור עצמי מול שימוש בקבלני משנה - ייצור באמצעות קבלני מישנה הנו פתרון טוב למתן מענה לתנודתיות בביקושים, לעיתים טוב מדי...
  חברה העוסקת בייצור ושיווק מוצרים בארץ בתחום העץ. מוצרי החברה מורכבים מחלקים המיוצרים במפעל החברה, במפעל בסין וכן באמצעות קבלני מישנה בארץ. מפעל החברה בנוי על מגרש גדול למדי בבעלות החברה אשר משמש בנוסף לייצור החלקים גם כמחסן לוגיסטי לחומרי גלם, לחלקים ולמוצרים מוגמרים. ניתוח מעמיק של הייצור בסין הראה שניתן להעביר חלק גדול מייצור החלקים לסין וכן לקבלן מישנה בארץ ולהתרכז בעיקר בפעילות צביעה, הרכבה ולוגיסטיקה. בדרך זו ניתן גם לעבור לנכס קטן בהרבה אשר ישמש את החברה במבנה הפעילות החדש. כך תוכל החברה למכור את הנכס הקיים ולרכוש נכס קטן יותר ולהשתמש בעודפי הנזילות שייווצרו מן המכירה למינוף העסק. במקום עסק יצרני גדול היושב על נכס נדל"ן גדול ויקר תהפוך החברה לרזה וזריזה היושבת על נכס קטן "התפור למידותיה" ובקופתה יהיו מזומנים ממימוש הנכס הקיים. בשלהי העבודה נעשתה בדיקה וכיום בוחנת החברה אף את העברת פעילות ההובלה ללקוחות לחברת הובלה מתמחה.

אודותינו

EZUZ היא חברה העוסקת באסטרטגיה פיננסית, ניהול כספים וחשבות, כבר למעלה מ- 22 שנה

EZUZ ליוותה למעלה מ- 300 חברות בהיקפי פעילות של מיליוני שקלים בודדים בשנה ועד מאות מיליונים. צברנו ניסיון רב בליווי חברות מכל ענפי המשק  ובכל המצבים העסקיים האפשריים.

EZUZ מומלצת ע"י הבנקים כחברה לליווי חברות בתחומי החשבות וניהול הכספים.

החברה מנוהלת ע"י רואה חשבון עופר עזוז. לעופר תואר בכלכלה וחשבונאות ותואר MBA, מאוניברסיטת תל-אביב. עופר הוא טייס במילואים בדרגת רב סרן.

עופר מלווה באופן אישי כל חברה משלב ההיכרות והניתוח, דרך בניית תוכנית כלכלית ופיננסית ועד לבקרה שוטפת על יישום התכנית שנבנתה.

ofer ezuz

לקוחות